Geçici Değil Kalıcı Çözümler

ED, IPP ve CPPS için özel olarak geliştirilmiş bu modern şok dalga cihazının etkinliği, kullanıcı tarafından seçilebilen dinamik ve güçlü enerji aralığına sahip olması ve terapötik odak derinliği ile karakterizedir. Bu sayede derinde yer alan bölgelerde kolaylıkla tedavi edilebilir. Geniş odak bölgesi sayesinde bu alanlara daha yüksek bir kesinlikle ulaşılmasını sağlar.

Diğer ESWT cihazlarıyla kıyaslandığında, Duolith SD1 T-Top F-SW ultra’nın bir başka üstünlüğü de odak derinliği sayesinde şok dalgaları penisin sadece tek tarafına uygulanarak sonuç alınabilmesidir.

Avantajları

  • Tedavi ilaç veya cerrahi olmaksızın gerçekleştirilebilmektedir.
  • Kısa tedavi seansları yeterli olmaktadır.
  • Yan etkisi yoktur.
  • Anestezi gerekmemektedir.

Cihazın kullanıldığı belli başlı prosedürler şunlardır:

ED

Sertleşme bozukluğu adıyla da bilinen Erektil Disfonksiyon (ED) sık rastlanılan bir cinsel rahatsızlıktır. ED rahatsızlığı bulunan erkekler, cinsel olarak uyarılmış olsalar dahi, cinsel birleşmeyi sağlayacak düzeyde bir erektil sertliğe ulaşmakta veya bu sertliği korumakta sorun yaşamaktadırlar. Bu durum fiziksel veya psikolojik kimi nedenlerden kaynaklanabilir.

Erektil disfonksiyona yol açan en önemli nedenlerden birisi penise giden kan akşının sınırlanmasıdır – bu durumda kanla dolarak ereksiyonu sağlayan kavernüs yapılar yeterli miktarda kanla dolmadıkları için penis erekte olamamaktadır. Bu tip ED rahatsızlıklarına “vasküler erektil disfonksiyon” adı verilmektedir.

2010 yılından beri ESWT, vasküler erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılmaktadır. Tedavi sırasında düşük yoğunluklu şok dalgaları penisin farklı noktalarına uygulanmaktadır. Bu uygulama, kavernüs yapılarda yeni damarların oluşmasını tetikleyerek kan akışını artırır ve penisin erekte olmasına yardımcı olur.

Bu çok basit ve acısız tedavi bir uzman tarafından uygulanır. Hastaların çoğunluğu sadece birkaç hafta içinde, erekte olabilme kabiliyetlerinde gözle görülür artış olduğunu bildirmektedirler.

IPP

IPP (Induratio Penis Plastica) veya yaygın kullanımıyla penis eğriliği olarak bilinen rahatsızlık, penisin normalden farklı olarak, cinsel ilişkiye izin vermeyecek ve/veya ağrıya neden olacak düzeyde (genellikle 30 derece veya üstü) eğimli olması durumudur.

Birçok erkek, bu hastalığı penis derisi altında “plak” adı verilen kalınlaşmış nodülleri hissetmeye başladıklarında fark etmektedirler. Hastalık ilerledikçe, penis ereksiyon sırasında cinsel ilişkiyi zorlaştıracak veya imkansız hale getirecek düzeyde eğimli hale geleceği gibi, ereksiyon olsun veya olmasın ağrı yapacak duruma da gelebilir.

Temel nedeni tam olarak anlaşılamamış olan bu rahatsızlığın tedavisinde, penis üzerindeki ağrılı bölgelere vücut dışından şok dalgaları gönderilmesi yöntemi risksiz ve yan etkisiz bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.

CPPS

CPPS (Chronic Pelvic Pain Sendrome) – kronik pelvik ağrı sendromu –pelvik taban bölgesinde meydana gelen ağrılara verilen addır. Üriner bölgede herhangi bir enfeksiyon belirtisi olmaksızın meydana gelen idrar çıkarma problemlerine de hastalığın diğer belirtilerindendir. Bazı hastalarda erektil disfonksiyona neden olduğu da bilinmektedir.

Son yıllarda, kas gevşetici, ağrı azaltıcı ve damarlanmayı artırıcı etkileri birçok bilimsel yayınla ispatlanmış olan şok dalga tedavisi yöntemi, CPPS tedavisinde de aktif olarak kullanılmaktadır. Skrotum (testis torbası) ile rektum arasından, perineal yaklaşımla uygulanan şok dalgalarının CPPS tedavisinde olumlu sonuçlar vermektedir.

 Penil Vaskülerizasyon Terapisi

ED

  • Cinsel fonksiyonlarda önemli ölçüde iyileşme sağlanır

Ürolojik Ağrı Terapisi

IPP

  • Ürolojik ağrıların giderilmesinde önemli ölçüde iyileşme sağlanır.
  • Penis kurvaturunda ve formasyonda stabil ilerleme sağlanır.

CPPS

  • Ağrıların giderilmesinde,
  • Ürinasyon koşullarında,
  • Erektil Disfon